RadFarm - etapy minionej rekrutacji (letniej) 2018

I etap rekrutacji:

 • Wypełnienie formularza (Formularz Rekrutacyjny)
 • Uzyskanie konta w niniejszym serwisie
 • Przesłanie wymaganych plików droga elektroniczną poprzez swoje konto na radfarm.ncbj.gov.pl
 • Poinformowanie Kandydata o ocenie i uzyskanych punktach

II etap rekrutacji:

III etap rekrutacji:

Lista przyjętych:

 

Inne:

Rekrutacja na Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie RadFarm przebiega trzyetapowo.

Kroki pierwszego z trzech etapów rekrutacji zostały przedstawione powyzej.

Termin przyjmowania zgłoszeń przez Formularz Rekrutacyjny upływa z dniem 26.08.2018 r.

Kandydaci, którzy uzyskali dostęp, powinni - w ramach I etapu rekrutacji - zdeponować na przypisanej im stronie rekrutacyjnej radfarm.ncbj.gov.pl/user  (w zakładce Edytuj) następujące dokumenty:

 • "Wniosek o przyjęcie na Studium Doktoranckie RadFarm", zawierający podstawowe dane kandydata, jego deklarację wyboru dwóch spośród proponowanych tematów prac doktorskich oraz dane osób, które wystawiły opinie o kandydacie.
 • Do wniosku należy także dołączyć wymagane dokumenty:
  • życiorys naukowy,
  • kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
  • list motywacyjny,
  • opinie promotorów prac licencjackiej/inż./mgr,
  • suplement do dyplomu,
  • udokumentowany wykaz publikacji naukowych i zgłoszeń patentowych,
  • udokumentowany udział w programach międzynarodowej wymiany naukowej, udział w projektach, stażach naukowych i praktykach przemysłowych, czynny udział w konferencjach naukowych,
  • certyfikat językowy.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji nastąpi do dnia 05.09.2018 r.

Więcej szczegółów o zasadach rekrutacji można znaleźć w plikach na stronie Dokumenty i wnioski