Lista Publikacji

Obecnie publikacje są ogólnodostępne.

Szukaj wg imię lub/i nazwisko
Szukaj wg roku wydania
Publikacja Rok wydania
Autor (autorzy):
 • Marek Pruszyński, Rafał Walczak, Magdalena Rodak, Frank Bruchertseifer, Alfred Morgenstern, Aleksander Bilewicz
 • Autorzy:

   

  Marek Pruszyński, Centre of Radiochemistry and Nuclear Chemistry, Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Faculty of Chemistry, University of Warsaw, 

  Rafał Walczak, Centre of Radiochemistry and Nuclear Chemistry, Institute of Nuclear Chemistry and Technology, 

  Magdalena Rodak, Centre of Radiochemistry and Nuclear Chemistry, Institute of Nuclear Chemistry and Technology, 

  Frank Bruchertseifer, European Commission, Joint Research Centre, Directorate for Nuclear Safety and Security,

  Alfred Morgenstern, European Commission, Joint Research Centre, Directorate for Nuclear Safety and Security,

  Aleksander Bilewicz, Centre of Radiochemistry and Nuclear Chemistry, Institute of Nuclear Chemistry and Technology, 

   

  Finansowanie:
  publikacja w ramach RadFarm

  Rok wydania:
  2021

  Liczba tomów:
  1

  Liczba stron:
   

2021
Autor (autorzy):
 • Kinga Żelechowska-Matysiak, Monika Łyczko, Aleksander Bilewicz, Agnieszka Majkowska-Pilip
 • Autorzy:
  Kinga Żelechowska-Matysiak, IChTJ, uczestniczka projektu RadFarm,
  Monika Łyczko, IChTJ,
  Aleksander Bilewicz, IChTJ,
  Agnieszka Majkowska-Pilip, IChTJ

  Finansowanie:
  publikacja w ramach RadFarm

  Rok wydania:
  2021

  Liczba tomów:
  1

  Liczba stron:
  1

2021
Autor (autorzy):
 • Piotr F. J. Lipiński, Jolanta Zaborniak, Piotr Garnuszek, Przemysław Szurmak
 • Autorzy:

  Piotr F. J. Lipiński,
  Jolanta Zaborniak, NCBJ, uczestnik projektu RadFarm,
  Piotr Garnuszek,
  Przemysław Szurmak

  Finansowanie:
  publikacja w ramach RadFarm

  Rok wydania:
  2021

  Liczba tomów:
  1

  Liczba stron:
  5

2021
Autor (autorzy):
 • Kamil Wawrowicz, Agnieszka Majkowska-Pilip, Damian Gaweł, Ewelina Chajduk, Tadeusz Pieńkowski, Aleksander Bilewicz
 • Autorzy:
  Kamil Wawrowicz, IChTJ, uczestnik projektu RadFarm,
  Agnieszka Majkowska-Pilip, IChTJ,
  Damian Gaweł, CMKP,
  Ewelina Chajduk, IChTJ,
  Tadeusz Pieńkowski, CMKP,
  Aleksander Bilewicz, IChTJ

  Finansowanie:
  publikacja w ramach RadFarm

  Rok wydania:
  2021

  Liczba tomów:
  1

  Liczba stron:
  20

2021
Autor (autorzy):
 • Damian Połomski, Piotr Garbacz, Kenneth Czerwinski, Maciej Chotkowski
 • Autorzy:
  Damian Połomski, UW, uczestnik projektu RadFarm
  Piotr Garbacz
  Kenneth Czerwinski
  Maciej Chotkowski

  Finansowanie:
  publikacja w ramach RadFarm

  Rok wydania:
  2021

  Liczba tomów:
  1

  Liczba stron:
  7

2021
Autor (autorzy):
 • Weronika Wargocka‑Matuszewska, Katarzyna Fiedorowicz, Anna Rugowska, Karolina Bednarowicz, Agnieszka Zimna, Łukasz Cheda, Paulina Hamankiewicz, Krzysztof Kilian, Michał Fiedorowicz, Monika Drabik, Natalia Rozwadowska, Zbigniew Rogulski, Maciej Kurpisz
 • Autorzy:
  Weronika Wargocka‑Matuszewska
  Katarzyna Fiedorowicz
  Anna Rugowska
  Karolina Bednarowicz
  Agnieszka Zimna
  Łukasz Cheda
  Paulina Hamankiewicz
  Krzysztof Kilian
  Michał Fiedorowicz
  Monika Drabik
  Natalia Rozwadowska
  Zbigniew Rogulski
  Maciej Kurpisz

  Finansowanie:
  publikacja w ramach RadFarm

  Rok wydania:
  2021

  Liczba tomów:
  1

  Liczba stron:
  12

2021
Autor (autorzy):
 • Łukasz Kiraga, Paulina Kucharzewska, Stephen Paisey, Łukasz Cheda, Anita Domańska, Zbigniew Rogulski, Tomasz P. Rygiel, Alberto Boffi, Magdalena Król
 • Autorzy:

  Ł. Kiraga, P. Kucharzewska, S. Paisey, Ł. Cheda (RADFARM), A. Domańska, Z. Rogulski, T. P. Rygiel, A. Boffi, M. Król

  Finansowanie:
  publikacja w ramach RadFarm

  Rok wydania:
  2021

  Liczba tomów:
  1

  Liczba stron:
  34

2021
Autor (autorzy):
 • Paweł K. Halik Przemysła Koźmiński Ewa Gniazdowska
 • Autorzy:
  Paweł K. Halik, IChTJ, uczestnik projektu RadFarm,
  Przemysław Koźmiński, IChTJ
  Ewa Gniazdowska, IChTJ

  Finansowanie:
  publikacja w ramach RadFarm
  aktywność statutowa IChTJ

  Rok wydania:
  2021

  Liczba tomów:
  1

  Liczba stron:
  11

2021
Autor (autorzy):
 • Przemysław Koźmiński, Paweł K. Halik, Raphael Chesori, Ewa Gniazdowska
 • Autorzy:
  Przemysław Koźmiński, IChTJ
  Paweł K. Halik, IChTH, uczestnik projektu RadFarm
  Raphael Chesori, IChTJ
  Ewa Gniazdowska, IChTJ

  Finansowanie:
  publikacja w ramach RadFarm

  Rok wydania:
  2021

  Liczba tomów:
  1

  Liczba stron:
  19

2021
Autor (autorzy):
 • Tobiasz Zawistowski, NCBJ (uczestnik projektu RadFarm), Sławomir Wronka (prof. NCBJ)
 • Autorzy:
  Tobiasz Zawistowski, NCBJ (uczestnik projektu RadFarm),
  Sławomir Wronka (prof. NCBJ)

  Finansowanie:
  publikacja w ramach RadFarm

  Rok wydania:
  2021 (IV)

  Special issue of Acta Physica Polonica A Vol 139, No. 4

2021

Strony