Nanocząstki złota w diagnostyce i terapii nowotworów – wybrane zastosowania

Autorzy:
Emilia Balcer, WUM, uczestnik projektu RadFarm,
Maciej Mazur, UW

Finansowanie:
publikacja w ramach RadFarm

Rok wydania:
2020

Liczba tomów:
1

Liczba stron:
9