The Influence of Ionizing Radiation on Paclitaxel-Loaded Nanoparticles Based on PLGA

Autorzy:
Izabela M. Domańska
Ramona Figat
Aldona Zalewska
Krystyna Cieśla
Sebastian Kowalczyk
Karolina Kędra
Marcin Sobczak

Finansowanie:
publikacja w ramach RadFarm
grant wewnętrzny WUM: FW231/1/F/MBS/N/21

Rok wydania:
2023

Liczba tomów:
1

Liczba stron:
18