Kontakt

Możliwy jest kontakt emailowy:

Sprawy merytoryczne

radfarm@ncbj.gov.pl
Prosimy skorzystać z wyżej wymienionego adresu email, jeżeli mają Państwo pytania dotyczące studiów doktoranckich RadFarm np. ich charakterystyki, przebiegu rekrutacji, wymaganych dokumentów.

Kwestie techniczne

webmaster@ncbj.gov.pl
Wszelkie pytania, uwagi, spostrzeżenia, problemy dotyczące serwisu radfarm.ncbj.gov.pl prosimy kierować na powyższy adres email.